Tømmer deler vi op i gavntræ til savværker, cellulosetræ til papir og energitræ til varmeværker.
Tømmer eller gavntræ laver vi af skovbevoksninger. Det sker gennem tyndinger eller afdrifter. Tømmer aflægges typisk ved en topdiameter på 10-14 cm og resten bliver derved til flis som et ekstra sortiment i skoven.
Cellulosetræ er på nuværende tidspunkt ikke aktuelt på grund af lave priser.

Energitræ laver vi af træer, der har løst råd eller hvor kvaliteten er for dårlig til at være gavntræ. Energitræ er med til at højne kvaliteten af flisen til varmeværkerne, der kræver en bedre vare end skovflis.

Disse effekter laves for at give skovejerne det bedste afkast fra skoven.

Apteringen (opdeling af effekterne) af træet står vores erfarne skovfoged for og målet er at lave den bedste mulige løsning for den enkelte bestand og det største afkast til skovejeren.