Vi køber træ på rod til produktion af skovflis. Vi sikre at ejeren får en god service og et udført arbejde af høj kvalitet.

Skovflis laves af træer fra skov og hegn. Flisen leveres til varmeværker med store kedler over hele Jylland og skal indeholde en fugtighed på 30 – 50 % fugt. Træer der bliver til skovflis er ofte lavet af en 1. og 2. gangs tyndning i skoven eller udtyndning i små skove og hegn.

Skovflis kan også være GROT (Grene Og Toppe). Det laves ved skovning hvor effekter aflægges ved en topdiameter 10 -14 cm. Toppene flises derefter og bliver til GROT flis.

Træet flises i skoven hvor det har ligget og tørret eller fra stak.

Skovflisen skal være en grov flis og fordelingen skal være ud fra Videnblad nr. 160

Vi har lavet den mest optimale løsning med at lægge flisen på jorden. Det gør at vi får bedre udnyttelse af vores materiel.

Vi laver i dag 120.000 m3 flis og resten køber vi af andre entreprenører. Vi har kontrakter med varmeværker rundt omkring i Jylland og har derfor mulighed for at transportere flisen den korteste og billigste vej.

Vi er kendt for vores høje kvalitet i arbejdet og er altid klar med et godt tilbud på flis.

Kontakt vores skovfoged hvis du ønsker et uforpligtende tilbud via kontakt formularen eller på telefon +45 22 79 00 97.