Vi tilbyder et nymoderne lagerhotel, der har alle muligheder for en effektiv oplagring og videre transport gennem en samarbejdspartner.

Vi tilbyder en hal, hvor det er muligt at tilleje gummiged og andre læssemaskiner. Disse maskiner har en skovlstørrelse på op til 9 m³, hvilket giver en utrolig effektivitet, især ved større opgaver som skibstømning. Vi har dermed en mulighed for at håndtere hele opgaven med planlægning, transport og opbevaring. Dette giver en god tryghed hos vores kunder, og de har mulighed for at holde fokus på deres del af opgaven.

Hallen har en størrelse, så det er muligt at tippe i fuld højde, også med sættevogn. Vi har mulighed for at skubbe varen op i en højde af 11 m, og dermed opnå en total volumen på op til 7.000 tons (træpiller). Dette er en unik mulighed i Midtjylland, da haller som disse normalt er at finde på havneområder. Derfor har vi en stor interesse for disse muligheder, og håndterer bedst længere aftaler.

Vi råder over en åben plads på ca. 10.000 m², som er godkendt til flisoplagring i op til 10 m højde. Det er naturligvis muligt at leje dele af denne plads til lagring af mindre mængder. Vi står for konstruktionen og opkørsel af flisstakken for dermed at opnå mindst mulig vandprocent i depotet.

Anlægget har rigtig gode tilkørselsmuligheder og er meget fleksibelt vedr. af- og pålæsning. Dette giver en god effektivitet og optimale muligheder for alle parter.

Ydermere har vi opsat en statkontrolleret brovægt med vejestation og vejeseddelprinter.